Vakfotografie Dies Goorman is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in mij en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te respecteren en te beschermen. Vakfotografie Dies Goorman respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina kom u te weten welke gegevens er worden verzameld en waarvoor deze gegevens gebruikt worden.

Wie zijn we

 • Vakfotografie Dies Goorman, eenmanszaak
 • Weteringstraat 15 7041 GW ‘s-Heerenberg
 • KvK nummer 09141478
 • T: 0613557503
 • E: info@diesgoorman.nl

Zorgvuldigheid
Ik verwerk persoonsgegevens die u zelf mondeling, telefonisch, per email of via het contactformulier op www.diesgoorman.nl verstrekt omdat u gebruikt wilt maken van mijn diensten. Ik ga zo zorgvuldig mogelijk met deze gegevens om. Ook de gegevens van uw relaties behandel ik met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Gegevens
Dit zijn de persoonsgevens die (indien van toepassing voor het doel) worden opgeslagen:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsgegevens
 • adres/postcode/woonplaats
 • telefoonnummer
 • emailadres(sen)
 • website
 • onze emailcontacten
 • bankrekeningnummer
 • KvK nummer

Grondslagen en doelstellingen
Ik maak gebruik van de volgende grondslagen: “Toestemming”, Uitvoering van een overeenkomst”, en “Gerechtvaardigd belang”.
Door het verlenen van de opdracht geeft u mij toestemming de beelden die ik in dit kader maak, te gebruiken voor mijn portfolio, inclusief gebruik op mijn website en sociale media. Een verzoek om uw beelden niet te gebruiken zal ik zonder meer honoreren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De website www.diesgoorman.nl en/of dienst Vakfotografie Dies Goorman heeft geen enkele intentie om informatie op te slaan zoals politieke voorkeur, geloof of ras. Dat is niet de aard van mijn bedrijfsvoering.

Cookies
Mijn website gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de computer en uw gebruikersgemak. Hiermee kan ik mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser wijzigen.
Ik verwerk zelf geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies.

Met wie we uw data delen
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden overhandigd, behalve als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaren van persoonsgegevens
Ik sla uw gegevens op in mijn:

 • opdrachtformulier
 • financiële administratie
 • email-programma
 • adresboek
 • kalender

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem maatregelen om misbruik, verlies, en onbevoegde toegang tegen te gaan. Zowel voor mijn computersysteem als mijn website neem ik passende maatregelen om deze te beveiligen ik tegen inbreuk en hacking.
Voor wat betreft het bewaren van de persoonsgegevens moet ik aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen. Daarna kunnen de gegevens verwijderd worden indien gewenst.

Aansprakelijkheid
Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvindt zonder mijn toestemming.

Portretrecht
Met grote regelmaat maak ik foto’s van mensen. Ze staan dan herkenbaar op de foto. Door het verlenen van een opdracht geeft de opdrachtgever toestemming deze beelden op te slaan. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het regelen van toestemming van gefotografeerde personen.

Inzage
U heeft het recht om de gegevens op te vragen die ik van u heb opgeslagen, voor zover die onder de wet AVG vallen. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet veilig zijn, of bij aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@diesgoorman.nl.

Klachten kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Typ- en spelfouten voorbehouden.

Fotostudio Didam Dies Goorman,
Weteringstraat 15 7041GW s’Heerenberg